Leermiddelengids

illustratie - boeken en laptop

Welkom in de Leermiddelengids Nederlands. Je kan meteen zoeken naar informatie over leermiddelen voor de les Nederlands, of hieronder meer informatie lezen over deze voorziening.

 

 

Wat is de Leermiddelengids Nederlands

In de Leermiddelengids Nederlands kan u informatie opzoeken over leermiddelen voor de les Nederlands in het basis-, voortgezet/secundair en volwassenenonderwijs.

De Leermiddelengids Nederlands biedt zelf geen leermiddelen aan, maar helpt u wel te achterhalen welke leermiddelen er bestaan, en hoe u eraan kan geraken: waar ze gedownload, besteld en ontleend kunnen worden.

De Nederlandse Taalunie biedt deze voorziening aan als onderdeel van haar dienstverlening aan de bezoekers van het Taalunieversum. De Taalunie is echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van de hier weergegeven informatie.

Waar komt de informatie vandaan?

De informatie in de Leermiddelengids is afkomstig uit databanken die onderhouden worden door verschillende instellingen. Hiervoor maakt de Leermiddelengids gebruik van de Edurep-voorziening van Kennisnet. Deze voorziening maakt het mogelijk om verschillende databanken tegelijkertijd te bevragen (meer over Edurep).

In de Leermiddelengids wordt niet alle informatie aangeboden die via Edurep ter beschikking wordt gesteld. De Leermiddelengids toont enkel leermiddelen die:

  1. betrekking hebben op onderwijs Nederlands.
  2. didactische instructies bevatten; worden daardoor bijvoorbeeld uitgesloten: leermiddelen die enkel bestaan uit afbeeldingen en/of leerteksten (de zogenaamde 'informatie-objecten' of 'fragmenten' in het content-zoekprofiel van Edurep).
12 maart 2015