Beleid

De landen die deel uitmaken van de Nederlandse Taalunie hebben ook een eigen taalwetgeving. Daarnaast voeren ze een gezamenlijk beleid in de Taalunie. Hier vindt u in tien punten wat dat beleid inhoudt.

  • Luistertaal
    Samen met diverse kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen heeft de Taalunie een positionpaper over luistertaal geschreven voor de Skills Agenda van de Europese Commissie.